De Waddenzee is sinds 2009 UNESCO werelderfgoed en in 2016 uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van Nederland. De schoonheid en belang van het gebied verdienen aandacht, maar er is geen belevingscentrum in Nederland voor de Waddenzee. Een noodzaak en een kans om iets heel bijzonders te maken. Het belevingscentrum zal een breed publiek kennis laten maken met de unieke universele waardes die het gebied de erkenning als natuurlijk werelderfgoed hebben gegeven.

Het Common Wadden Sea Secretariat beschrijft deze waardes als volgt:

Waddenlandschap - jong en oorspronkelijk
Het waddengebied is nog jong. Het is ontstaan na de laatste ijstijd zo'n 7000 jaar geleden, maar ook nu nog worden zandplaten en duinen in snel tempo gevormd en afgebroken. De dynamiek van het gebied is uniek. Je komt er nog landschappen tegen in alle fases van ontwikkeling. Zelfs vandaag de dag kun je met eigen ogen zien en meemaken hoe landschappen in de ijstijd ontstonden.

Waddenrijkdom - wonderlijk dynamisch
De Waddenzee laat op heel eigen wijze zien hoe natuur, planten en dieren zich steeds maar weer aanpassen aan de dagelijks wisselende omstandigheden op het wad. Daar waar zoet rivierwater zich mengt met het zoute zeewater en processen als het getij, wind en het afzetten van zand en slik nog voorkomen, vind je vernuftig aangepaste planten en dieren. Door haar vele gezichten biedt de Waddenzee aan een wonderlijke variƫteit van planten en dieren een plek om te leven, te broeden, te zogen, op te groeien, te ruien of te rusten.

Waddenleven - zeldzaam gevarieerd
Het rijkdom aan leven in de Waddenzee is uitzonderlijk. Je vind er niet alleen veel vaste bewoners, maar ook veel bezoekers. Ieder jaar maken maar liefst 10 tot 12 miljoen trekvogels gebruik van het waddengebied. En wist je dat er zo'n 10.000 verschillende planten en dieren op het land en in het water leven? Zo'n enorme variatie als in de Waddenzee vind je nergens ter wereld!

Om op de Werelderfgoedlijst van Unesco te komen moet een gebied heel bijzonder zijn. Het moet unieke natuurwaarden bezitten, intact zijn en verzekerd zijn van een goede bescherming. Het is om die reden dat Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee er naar streeft die erkenning en waardes van de Waddenzee in de harten van mensen te sluiten.