Ribe, 28-2-2020

Wij zijn de Wereld Erfgoed Community Lauwersoog. Wij vinden de Oostelijke Wadden en het Lauwersmeer, met Lauwersoog als middelpunt uniek.

Waar vind je zoveel verschillende landschappen; kwelders, eilanden, haven, wierden en terpen en de Waddenzee op korte afstand van elkaar? Een gebied waar de natuur leidend is, waar mensen zich een plek hebben verworven onder ruige omstandigheden, nu en in het verleden.

We bundelen nu de krachten om samen te werken aan een toekomst met respect voor de natuur, met oog voor de economische belangen en waar het goed vertoeven is.

Dat doen we door sectorale en (inter)provinciale samenwerking tot stand te brengen en lopende initiatieven te verbinden. Met de outstanding universal value van het UNESCO Natuurlijk Werelderfgoed Waddenzee als uitgangspunt ontwikkelen we gezamenlijk in Lauwersoog een nieuw huis: een inspirerend beleefcentrum met een veldstation waar voor ons, de bewoners en de bezoekers veel te ontdekken en te beleven valt. Daarom bouwen we het WEC, respectvol ingepast in de haven van Lauwersoog en rekening houdend met de unieke waarden van het Oostelijk Waddengebied.

Onze kernwaarden zijn: Verbindend, Toegewijd, Nieuwsgierig en Toonaangevend. We spreken de intentie uit om komend half jaar een plan van aanpak te maken waarin wordt beschreven hoe het WEC en de community vorm krijgen.

Dit doen we in de volgende zes werkgroepen: financiƫn en governance; content en programmering; gebouw en omgeving; missie en visie; samenwerking; marketing en communicatie.